Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 10121

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ - НАРЪЧНИК НА ВЕЛОСИПЕДИСТА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на проект "Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра", по Програма INTERREG VA Румъния - България 2014-2020, Община Силистра в качеството си на партньор в проекта организира представяне на Съвместен Пътеводител - Наръчник на велосипедиста. Събитието ще се проведе на 23 март 2023, от 13.00ч., в хотел "Дръстър", гр Силистра.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие в срещата.

С уважение,
Екипа на проекта

Публикувано на: 20 март 2023 г. / Печат