Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ


image 5477

Днес 11.06.2018 се подписа партньорско споразумение между Община Силистра и Окръжен Съвет Кълъраш по одобрения за финансиране проект на програма Interreg V-A Румъния - България: "Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство" по Приоритетна ос 2 Зелен регион. Проектът ще се изпълнява в партньорство между Община Силистра - Водещ Бенефициент и Окръжен Съвет Кълъраш - Бенефициент 2 и има за цел да популяризира културното наследство в румънско-българската трансгранична зона. Общата стойност на проекта е в размер на 1 499 992,52 евро. Безвъзмездната финансова помощ за Община Силистра е 851 590,29 евро. Основната дейност включена в проектното предложение е възстановяване на мансардния покрив на сградата на Художествената галерия, пълна реставрация и реновиране на часовника и всички декоративни капандури, реставрация и реновиране на статуята на Прометей, подмяна на дограма и оформяне на фасади.Предстои сключване на основния договор между Община Силистра и Управляващия орган на програма Interreg V-A Румъния - България.

Публикувано на: 11 юни 2018 г. / Печат