Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

КМЕТСТВО С. СМИЛЕЦ, ОБЩИНА СИЛИСТРА, НЧ "СВЕТЛИНА - 1906 - СМИЛЕЦ" ВИ КАНЯТ НА ЧЕТВЪРТИ ПРАЗНИК НА ДИНЕНИЯ МАДЖУН НА 26.08.2018 г.


image 5551

По традиция през последните дни на месец август се организира празник на динения маджун. С идеята да се върнем в задушевното патриархално минало. Кметство с.Смилец и самодейците при НЧ "Светлина -1906 - Смилец" през 2015 г. реализираха първата демонстрация на направа на динен маджун - "От нивата до тавата". Пременени в народни носии, млади и стари в началото на месец май засяват бостан, за който се грижат до обирането на дините. В последната неделя от месец август се организира празника, който е съпроводен с народни песни и танци от Добруджа. Елемент от празничната програма са и направата на ателиета с конкурсен характер:
- "Точилката пее"-ръчно приготвена баница;
- "Кулинарни динени фантазии"-изработка на динени фенери, фигурки от диня и други;
- "Атрактивно ревю на народни носии и накити от деца на възраст 0-10 години"-дефиле на оригинална автентична носия на деца.
Целта на празника е да се съхранят и предадат традициите от нашите баби и дядовци на поколенията след нас, да се изградят у младите хора качества като труд, предприемчивост, съпричастност към бита, традициите и поминъка на селото, да се приобщят към опазване, съхраняване и предаване на местното културно-историческо и природно наследство.
Празникът ще се проведе на 26.08.2018 г. в местността "Гизлиджанската чешма" в с.Смилец, общ.Силистра. .

Публикувано на: 09 юли 2018 г. / Печат