Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


image 5765

Днес, кметът на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов, подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект "Енергийна ефективност за чист въздух в град Силистра" на стойност 1 609 217,07 лв. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020" и съфинансиран от ЕФРР.
Дейностите по проекта включват въвеждане на мерки за енергийна ефективност в шест жилищни сгради - ул "Симеон Велики" № 4, 6, 8, 15; ул. "Христо Ботев" № 6 и ул "Добрич" № 35.

Публикувано на: 11 октомври 2018 г. / Печат