Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ "DANURB - ГРАДСКИ БРАНД ДУНАВ" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СИЛИСТРА


На 17 октомври 2018 г. от 15:00 ч. в конферентната зала на община Силистра ще се проведе международна среща с участието на местни заинтересовани страни, вкл. представители на местната власт, културни институции и туристическия бизнес. Срещата е част от обиколката на партньорите на български и румънски градове по поречието на р. Дунав в периода 14-18.10.2018 г. Турът започва от Букурещ, минава през Гюргево, Русе, Тутракан, Силистра, Кълъраш, Букурещ.
На събитието, домакин на което е община Силистра - асоцииран партньор по Проекта, ще бъдат представени добри практики за развитие и оползотворяване на културните, историческите и природните дадености на Крайдунавските региони и ще бъде дискутирано значението им за устойчивото развитие на туризма. Срещата между представители на местните културни общности и международните партньори ще допринесе за изграждане и утвърждаване на активна мрежа за сътрудничество
Целта на проект "DANUrB - Градски бранд Дунав" е да допринесе за устойчивото използване на природното и културното наследство и ресурси на региона чрез изграждането на пространствено-културна мрежа - "Дунавска културна променада", свързваща общностите по реката в единен туристически бранд, предлагащ тематични маршрути и възможности за развитие, които могат да увеличат броя посетители и времетраенето на техния престой в региона. В мрежата активно работят над 150 представители от 39 институции от университетските и изследователски среди, туристическия бранш и публичната власт в 7 дунавски страни.
Партньорът от българска страна, отговарящ за координацията на събитието в Силистра е Национален Туристически Клъстер "Българският пътеводител" (bg-guide.org).
Освен предвидената среща с местните организации на територията на област Силистра ще бъдат посетени някои забележителности като Рибарската махала в Тутракан, биосферен парк Сребърна и пешеходна обиколка на гр. Силистра.
Проектът е финансиран по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020.
За повече информация:
Национален Туристически Клъстер "Българският пътеводител", България:

Публикувано на: 16 октомври 2018 г. / Печат