Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

НА 19-ТИ АВГУСТ 2019Г., В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА, СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ЧУЖДИ СРЕДСТВА, ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА КЪМ 31.12.2018 Г.


image 6592

На 19-ти август 2019г., в залата на Общински съвет - Силистра, се проведе публично обсъждане на Годишния отчет за касовото изпълнение на бюджетните средства от Европейски съюз и чужди средства, оборотна ведомост и оповестяване на счетоводната политика на Община Силистра към 31.12.2018 г.
Под домакинството на д-р Мария Димитрова - председател на ОбС - Силистра, в залата присъстваха общински съветници и служители на общинска администрация. Отчетът бе представен от д-р Мирослав Тодоров - зам.-кмет "Финанси и икономика" и бе подкрепен с мултимедийна презентация. Докладът показа над 90% събираемост във всички приходи, благодарение на предприети мерки за нейното повишаване.
След представянето, д-р Тодоров отговори и на въпроси на общински съветници, като разясни подробно всички функции от бюджета.


Публикувано на: 20 август 2019 г. / Печат