Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ОБЩИНА СИЛИСТРА ПОДНОВЯВА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ


Община Силистра уведомява гражданите на територията на общината, че от 18 септември 2019 година подновява приема на заявления за ползване на услугата Обществена трапезария, разкрита по ОП за Храни и/или основно материално подпомагане, финансирани от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, по Операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд 2016-2020", поради изчерпване на Списъка с резерви.
Заявления могат да се получат от Информационния център в сградата на общинска администрация, етаж 1, гише "Социална политика" или в стая № 301, етаж 3.

Публикувано на: 17 септември 2019 г. / Печат