Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ДЕВЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"


image 6807
ОБЩИНА СИЛИСТРА
Дирекция "Хуманитарни дейности"
Регионална библиотека "Партений Павлович"
Литературно сдружение "Реката и приятели"
О Б Я В Я В А Т
XX ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
"Любовта е пиянство или пиянство от любов"
под патронажа на д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Тема на конкурса: Любовта и/или виното - 14 февруари - Ден на Св. Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан.
Регламент: Право на участие имат лица над 18 години. Конкурсът е анонимен. Авторите изпращат голям пощенски плик, съдържащ едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение; малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография /дата и място на раждане, публикации/. Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното. Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.
Краен срок за получаване на творбите: 16.02.2021 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/.
Адрес за получаване на стихотворенията:
7 500, гр. Силистра, Община Силистра, ул. "Симеон Велики" 33, стая 314, за конкурса "Любовта е пиянство или пиянство от любов"; за повече информация тел: 086/816 273 , e-mail: culture@silistra.bg
Награди: първа награда - 200 лв.; втора награда - 150 лв.; трета награда - 100 лв. Награда на Литературно сдружение "Реката и приятели" - 100 лв.
Творбите ще се оценяват от жури под председателството на поета Георги Константинов и членове - поетите Ивайло Терзийски и Мариана Стоянова. Награждаването ще се състои на 25.02.2020 г. от 17 часа в зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра.
Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Силистра. - www.silistra.bg.
В противоепидемичната обстановка са възможни промени. При невъзможност да се осъществи награждаването в присъствена форма, организаторите ще се свържат с наградените и наградите ще им бъдат изпратени.

Публикувано на: 08 януари 2020 г. / Печат