Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ДЕВЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"


image 6807

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"- ОТДЕЛ "КУЛТУРА",
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ" И
ЛИТЕРАТУРНО СДРУЖЕНИЕ "РЕКАТА И ПРИЯТЕЛИ"

О Б Я В Я В А Т

ДЕВЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
"ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"

за написване на стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното - 14 февруари - Ден на Св. Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан.

Условия за участие в конкурса:

Право на участие имат лица над 18 години.

Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 12.02.2020 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/ голям пощенски плик, съдържащ:

  • едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;
  • малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография / дата и място на раждане, публикации/
  • Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното.

Конкурсът е под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов

Творбите ще се оценяват от тричленно жури, утвърдено със Заповед на Кмета на Община Силистра, под председателството на поетесата Надежда Захариева. Ще бъдат връчени три парични награди: първа - 200 лв., втора - 150 лв., и трета - 100 лв. Награда на Литературното сдружение "Реката и приятели" - 100 лв.

Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.

Награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 20.02.2020 г., 17:00 ч. в зала "Диоген Вичев" на РБ "Партений Павлович".

Адресът за получаване на стихотворенията е:
гр. Силистра -7500
ул. "С. Велики" №33
Община Силистра
За конкурса "Любовта е пиянство или пиянство от любов"

Справки и допълнителна информация:
тел: 086/816 201,
e-mail: culture@silistra.bg

Публикувано на: 08 януари 2020 г. / Печат