Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Близо 200 000 лева са необходими за ремонта на пропадналия път на село Поп Kралево


image 72

Изчисленията са направени на основата на заключенията на специалистите от „Геозащита Плевен”, съобщи Валентин Драганов – главен инспектор „Гражданска защита” към община Силистра.

Документацията със заключенията и препоръките на геолозите, остойностяване на дейностите за укрепване на пропадането и докладна записка от кмета Иво Андонов с необходимите средства са изпратени до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. До сряда ще бъде изпратен и техническият проект на обекта.

Засега половината от пътя на село Попкралево е проходим. Другата половина е отцепена. В участък от 100 метра се оформят канавки, изчистени са храсти и дървета от мястото на пропадането. На първо време, докато междуведомствената комисия се произнесе, общината обезпечава проектирането и подготвителните работи.

Но мястото продължава да е опасно, тъй като при всеки валеж водата се „поглъща” от разлома, пренасища с влага пътната настилка и активизира свличането.

Публикувано на: 31 август 2009 г. / Печат