Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СКИЦА НА "ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ", С. АЙДЕМИР


image 7243

Във връзка с проявения обществен интерес сред населението, Кметство с.Айдемир прилага скица и заглавна страница на инвестиционен проект за изграждане на "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" - в поземлен имот, находящ се до Детска ясла №9, кв.Деленки и бившата сграда на НУ"Петър Берон"-кв.Деленки.


Публикувано на: 26 май 2020 г. / Печат