Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА СЕ ПРОВЕДЕ В ОНЛАЙН СРЕДА


image 7787
Сесията на общинския съвет се проведе с участието на 29 регистрирани общински съветници в онлайн платформата и бе излъчено директно по фейсбук канала на институцията. С това уточнение откри заседанието д-р Мария Димитрова- председател на ОбС.
Приети бяха всички точки от Дневния ред, като от него отпадна за гласуване ДЗ № 930. http://obs-silistra.com/readarticle.php?article_id=6421
ДЗ с вх. №931: Издигане на "Мемориална колонада в Историческа алея 1915 г. Дуросторум - Дръстър - Силистра - Знакови личности" също бе приета. Намерението на инвеститора за изграждането на колонадата бе приветствано от представителите на различните групи съветници. Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов благодари за родолюбивата инициатива на г-н Стефан Иванов собственик на "Зърнени храни"АД и подчерта, че важна роля в подбора на историческите личности, чиито имена ще бъда включени, имат историците начело с проф. Георги Атанасов.

Публикувано на: 29 декември 2020 г. / Печат