Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ФЕЙСБУК ОТЧИТА АКТИВНОСТТА НА ВСЯКА СТРАНИЦА АВТОМАТИЧНО


image 7961
Ето и резултатите, за които ни информира платформата:
За периода 25.01-21.02.2021г. резултатите са:
Достигнати хора- 96 690;
Ангажирани с публикация- 44 602;
Харесвания- 208
Благодарим на всички участници в обявените конкурси, които добиват публичност чрез платформата.

Публикувано на: 22 февруари 2021 г. / Печат