Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

РЕМОНТЪТ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ


По проект: "Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство" ремонтът на Худоствена галерия ще се осъществи. Проектът се финансира по ОП "Интеррег" V-A Румъния-България. Партньор от румънска страна е Окръжен съвет- Кълъраш. Строително монтажни работи са на стойност около милион и половина лева. На брифинг д-р Мирослав Тодоров, ръководител на проекта и зам. - кмет финанси в община Силистра по повод публикации каза: https://www.facebook.com/municipality.silistra/videos/1142433122853183

Публикувано на: 05 март 2021 г. / Печат