Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ НА ОДК


image 8009
Прекрасно ново пространство за работа с географски карти и глобус е изградено в ОДК - Силистра по проект "Виртуални и реални пътешествия" на клуб "Млад пътешественик" при ЦПЛР- ОДК, изпълняван в рамките на Конкурсна сесия за ученически проекти "Младежта срещу насилието и наркотиците" на МКБППМН и ОСНВ/ПИЦ. В него вече се провеждат виртуални пътешествия в Интернет пространството и събиране на информация за райони в света, където се произвеждат екологично чисти продукти. През месец април предстои състезание по ориентиране в пресечена местност и Празник на географията. Групата младежи, спечелила проекта се състои от 13 ученика на възраст 12-13 години, а общото одобрено финансиране е в размер на 1969,30 лв.

Публикувано на: 05 март 2021 г. / Печат