Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ "ЕВЛОГИЙ ГЕОРГИЕВ"


Център за кариерно ориентиране представя ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ "ЕВЛОГИЙ ГЕОРГИЕВ"
Онлайн панорама на образованието - 2021
За учебната 2021/2022г. гимназията ще осъществи прием в 1 паралелка:
✅ Специалност "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки" 1 паралелка - 29 ученици
Срок на обучение: 5 години
Какви знания и умения ще придобиете, изучавайки тази специалност?
⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇
🔍 За суровините и материалите за производство на храни и напитки;
🔍 За микробиологията на храните и напитките;
🔍 За контрола и управлението на качеството на храните и напитките;
🔍 За безопасността на храните и напитките;
/информация от официалния сайт на училището/
👉 Всичко това предлагат от ПГПТ "Евлогий Георгиев" !
Вижте още на: https://www.youtube.com/watch?v=amHv_yFb6ew
* * * * * * * * * * * * * *
Вижте подробната електронна брошура за приема след 7. клас на: https://www.flipsnack.com/.../pgpt-evlogiy-georgiev-2020...
* * * * * * * * * * * * * *
👉 Вижте всички гимназии и техните видеа и ресурси в нашия сайт на: http://proorientirane.com/online-panorama-na.../

Публикувано на: 04 май 2021 г. / Печат