Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБНОВЯВАТ МЕСТНОСТТА ОРЕХОВ КУЛАК


image 8277

Почистено от треви, сухи клони и битови отпадъци е пространството в местността Орехов кулак, известно като Памука. Монтирани са две маси с четири пейки в района. Ще бъде направен подход- бетонова пътека от асфалтовата част до устието на чешмата, с цел лесен достъп на хората и по време на дъждовните дни. Дейностите се извършват от ОП"Дръстър".


Публикувано на: 08 юни 2021 г. / Печат