Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


image 8609

Във връзка с реализацията на проект "Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра", по програма Интерег VА Румъния - България, и изграждането на велоалеи на територията на град Силистра, през следващата седмица - от 18 октомври 2021, ще се поставя хоризонтална маркировка на алеите.
Молим всички собственици на МПС да не паркират по велоалеите на бул. "Македония" и да не възпрепятстват поставянето на маркировка.

Публикувано на: 14 октомври 2021 г. / Печат