Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Е ОДОБРИЛО ТРИ ПРОЕКТА НА ОБЩА СТОЙНОСТ 16 ХИЛ.ЛВ. НА СИЛИСТРЕНСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ


По Програма "Спорт за децата в свободното време" за 2022 г. три спортни клуба от Силистра ще получат финансиране от ММС. Това са: Сдружение "Спортен клуб по баскетбол Доростол", Сдружение "Стрелкови клуб "Снайпер-92", Сдружение "Спортен клуб по тенис и петанк - Силистра"
http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=rQhiK0nxcqA%3d

Публикувано на: 25 март 2022 г. / Печат