Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК - 761 от ­­­­­­­­­17.05.2022 год., касаеща затваряне за движение на МПС участъци от общинската пътна мрежа


ЗАПОВЕД
№ ЗК - 761 от ­­­­­­­­­17.05.2022 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с провеждане на Абитуриентски балове 2022 г.,

НАРЕЖДАМ:

Да се затворят за движение на моторни превозни средства /МПС/, с изключение на тези със специален режим на движение, участъци от общинската пътна мрежа както следва:

1. На 24.05.2022год.

- от 17:30 ч. до 21:00 ч. - ул. "Москва" от пресечката с ул."Хаджи Димитър" до пресечката с ул."Гено Чолаков";

2. На 25.05.2022 год.

- от 17.00 ч. до 21.00 ч. - ул. "Москва" от пресечката с ул. "Драгоман" до пресечката с ул. "Гено Чолаков";

- от 17.00 ч. до 21.00 ч. - ул. "Капитан Мамарчев" от кръстовището с ул. "Патриарх Дамян" до кръстовището с ул. "Дочо Михайлов";

3. На 26.05.2022 год.

- от 17.00 ч. до 21.00 ч. - ул. "Москва" от пресечката с ул. "Хаджи Димитър" до пресечката с ул. "Гено Чолаков";

- от 17.00 ч. до 21.00 ч. - ул. "Симеон Велики" от бивша банка ОББ до кръстовището с ул. "Шар планина";

4. На 27.05.2022 год.

- от 18.00 ч. до 20.00 ч. - ул. "Москва" от кръстовището с ул. "Драгоман" до кръстовището с ул. "Гено Чолаков".

5. Да се препятства достъпа до горепосочените улици, като се затворят и кръстовищата на всички второстепенни улици, пресечни на ул. "Симеон Велики", съгласно създадената организация на движение.

6. На 24.05.2022 г. и на 25.05.2022 г. от 17.00 ч. до 21.00 ч. да се освободят двата паркинга до сградата на Община Силистра.

7. За целта да се поставят съответните пътни знаци, забраняващи преминаването през гореописаните улици и маршрути.

8. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Началника на РУ на МВР - Силистра, Управителя на "Пътно поддържане" ООД - с. Калипетрово, както и до всички заинтересовани граждани.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
За Кмет на Община Силистра
На осн. Заповед №ЗК-749/16.05.2022 г.

Публикувано на: 20 май 2022 г. / Печат