Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА ПО ПОВОД 24 МАЙ - ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ


image 9165
На 20 май 2022 г. във Филиал Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев" се проведе тържествено събрание по повод Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост.
Гости на тържественото събрание бяха д-р Мария Стойчева - председател на Общински съвет-Силистра, Мария Недялкова - зам.-кмет Хуманитарни дейности на община Силистра, Катя Кръстева -областен управител на област Силистра, Минчо Йорданов - зам.-областен управител на Силистра, Драгомира Тодорова - директор на Държавен архив, Силистра, представители на Регионална библиотека "Партений Павлович", директори на базови училища. Празника уважиха и представители на партньорски образователни организации от Румъния - от университета "Овидиус" в Констанца и от лицея "Карол Първи" в Остров. В тържеството участваха проф. д-р Пламен Даскалов -зам.-ректор на Русенския университет, доц. д-р Вяра Русева - декан на факултет "Електротехника, електроника и автоматика", доц. д-р - Светлозар Цанков - зам.-декан на факултет "Природни науки и образование".
Традиционно на тържеството, посветено на 24 май, във Филиал Силистра се прави равносметка на постигнатото през годината и се отчитат постиженията на най-добрите.
Тази година наградата за най-висок успех от периода на следването от името на Областна администрация Силистра получи Александър Николаев Колев, четвърти курс, специалност "Педагогика на обучението по физика и информатика". Наградата връчи г-жа Катя Кръстева - областен управител на област Силистра.
Община Силистра традиционно връчва награда на студентка майка с най-висок успех от периода на следването. Тази година наградата, връчена от Мария Недялкова - зам.-кмет Хуманитарни дейности, получи Стела Миткова Ценкова, четвърти курс, специалност "Педогогика на обучението по физика и информатика".
Общински съвет Силистра за първа година връчва награда на студент с най-висок успех от курса на обучение и активна научно-изследователска дейност от инженерно-техническите специалности на Филиал Силистра. Наградата връчи д-р Мария Стойчева - председател на Общински съвет Силистра, а отличеният студент е Младен Николаев Кулев - четвърти курс, специалност "Автомобилно инженерство" с успех Отличен 5.68. Той има две реализирани мобилности по Еразъм +, участие в международни изследователски екипи и участие с научни доклади в студентски конференции.
Бяха връчени и сертификати на студентите, които участваха в научната сесия за студенти, докторанти и млади учени, проведена в рамките на Майските празници.
Музикалните изпълнения от Биляна Димитрова (вокална школа "Мегатон" с ръководител Миглена Илиева) и Михаил Илиев - носител на много музикални награди и член на клуб 2019, 2020 и 2021 на "Успелите деца на България" на Фондация "Димитър Бербатов", който тази година бе избран сред седемте най-силни кандидатури в категория "Изкуство" на XI Годишни награди на Фондация "Енчо Керязов бяха истински духовен празник за гостите, преподавателите и студентите на Филиал Силистра.
Студентите и преподавателите на Филиал Силистра посрещат празника с много добри резултати в учебната и научноизследователската дейност и с надеждата за добър кандидатстудентски прием и нови успехи.

Публикувано на: 20 май 2022 г. / Печат