Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 9217

ЛЕТНИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ 2022


image 9217

За деца от 8 до 18 години

Изтече срокът за записване за участие в Летните клубове по интереси за деца и младежи от 8 до 18-годишна възраст на Община Силистра - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Подадени са 292 заявления и след обработката им, съгласно правилата, групите са попълнени по реда на подаване на заявленията, като децата са разпределени по възраст съгласно указанията на ръководителите, за да се осигури оптимална работа. Установените пропуски в документите са записани в графа "Бележки" на разпределението по групи. След отстраняване на пропуските, детето ще бъде включено в Програмата.

Поради големия интерес са внесени промени в броя групи и графиците на следните клубове: в клуб по приложно изкуство е създадена нова, шеста група; в клуб по спортно ориентиране са сформирани три групи от всички желаещи; в клуб по рисуване са сформирани две групи и занятията на всяка група ще се провеждат веднъж седмично, с оглед включване на повече желаещи (съгласно правилата). Поради малкия брой желаещи, за момента не е сформирана група по пилатес.

Треньорите от "Дунавски клуб" - Силистра ще проведат среща с всички желаещи за клубовете по ветроходство и гребане на 01.07.2022 г. (петък) от 16 ч. на понтона на "Дунавски клуб" (до хотел "Данубе"), с цел сформиране на групи и съставяне на график на заниманията.

Необходимата информация можете да намерите тук:

Разпределение по групи

Окончателен график

Правила

Програма за заниманията

Декларация плуване

Декларация гребане

Заявление и декларация

Заниманията започват на 04 юли и приключват на 29 юли.

Пожелаваме на всички деца интересно, приятно и незабравимо лято!

За информация: www.silistra.bg; тел. 086.816 239; електронна поща: mk.silistra@mail.bg

Публикувано на: 01 юни 2022 г. / Печат