Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА


image 9539

При Дневен ред от 10 докладни записки се състоя днес редовното заседание на ОбС- Силистра. Общинските съветници приеха: да бъдат отпуснати финансови средства на ФК"Раковски- 2005", с. Калипетрово; подпомагане на БШ"Лиденс" за участие в състезание"Световна гранд денс купа- 2022г." ; участие на Община Силистра в СНЦ" Сдружение на общинските приюти за безстопанствени животни"; създаване на два центъра като делегирана държавна дейност- центровете обхващат съответно пълнолетни лица с физически увреждания и с психични разстройства.

Публикувано на: 29 септември 2022 г. / Печат