Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ" ОБЩИНА СИЛИСТРА


image 9859
ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"
ОБЩИНА СИЛИСТРА
Литературно сдружение "Реката и приятели"
Регионална библиотека "Партений Павлович"
О Б Я В Я В А Т
ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
"Любовта е пиянство или пиянство от любов"
под патронажа на д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Тема на конкурса: Любовта и/или виното - 14 февруари - Ден на Св. Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан.
Регламент: Право на участие имат лица над 18 години. Нямат право на участие наградените автори от предходното двадесет и първо издание. Конкурсът е анонимен. Авторите изпращат голям пощенски плик, съдържащ едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение; малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография /дата и място на раждане, публикации/, декларация за предоставяне на авторски права. Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното. Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. Не се приемат творби по електронна поща.
Изпращайки творбата си, авторите декларират, че е самостоятелна авторска разработка, не е копирана от други източници и се съгласяват имената и творбата им, както и части от нея да бъдат използвани свободно от организаторите. За целта всеки участник попълва декларация, която е неразделна част от регламента на конкурса и се поставя в малкия плик с лични данни.
При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.
Краен срок за получаване на творбите: 20.01.2023 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/.
Адрес за получаване на стихотворенията:
7500 гр.Силистра, Община Силистра, ул."Симеон Велики" 33, стая 321, за конкурса "Любовта е пиянство или пиянство от любов".
За повече информация: e-mail: kultura_ss@abv.bg и тел: 086/816 287
Ще бъдат връчени три парични награди от Община Силистра и Награда на Литературно сдружение "Реката и приятели".
Ще бъдат връчени три парични награди от Община Силистра и награда на Литературно сдружение "Реката и приятели".
Творбите ще се оценяват от жури под председателството на проф. д-р Радослав Радев от Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и членове - Ваня Игнатова - старши експерт по български език и литература към РУО на МОН - Силистра и поетесата Мариана Стоянова - председател на Литературно сдружение "Реката и приятели" - Силистра.
Награждаването ще се състои на 14.02.2023 г. от 17:30 часа в зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра.
Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Силистра. - www.silistra.bg.

Публикувано на: 21 декември 2022 г. / Печат