Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА "ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД", ФИНАНСИРАНА ОТ ФОНД "СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА"


Община Силистра подписа Договор РД04-44/12.01.2023 г. по Проект "Закупуване лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж - Силистра" по целева програма "Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд", финансирана от Фонд "Социална закрила".

Основната цел на Проекта е осигуряване на подкрепа, насочена към организиране на ежедневния живот на възрастните хора и лицата със специфични потребности, с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда, както и ограничаване на социалната изолация и предотвратяване на институционализацията им.

Дейностите, които ще се реализират по проекта са: организация и управление на проекта, информиране и публичност, закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж - Силистра.

В резултат на реализиране на проектното предложение се очаква да се осигури подкрепа на възрастните хора и лицата със специфични потребности в тяхната обичайна домашна среда, чрез повишаване качеството на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж - Силистра.

Продължителност на проекта е от 10.01.2023 г. - 08.12.2023 г.

Общ бюджет на проекта е 36 000 лв. с включено ДДС

Размер на финансирането от Фонд "Социална Закрила" е 32 400 лв. с включено ДДС

Съфинансиране от Община Силистра - 3 600 лева с включено ДДС или 10 на сто от общата сума на проекта

Екип за организация и управление на проекта

Публикувано на: 09 февруари 2023 г. / Печат