Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 9991

НА 06.02.2023 В ГРАД НАВОДАРИ, РУМЪНИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ ТРАНСПОРТ В ТРАНСГРАНИЧНА ЗОНА НАВОДАРИ - СИЛИСТРА" С ВОДЕЩ БЕНЕФИЦИЕНТ - ОБЩИНА НАВОДАРИ


image 9991

На 06.02.2023 в град Наводари, Румъния се проведе пресконференция във връзка с реализиране на проект,,Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра" с Водещ бенефициент - Община Наводари. Домакин на събитието бе кмета на Община Наводари г-н Флорин Челару. Община Силистра бе представена от кмета на общината - д-р Юлиян Найденов и инж.Тихомир Борачев - зам.- кмет "Устройство на територията" и Ръководител на проекта. Участие взеха и служители от двете общини, отговорни за изпълнението на проекта. По време на пресконференцията бяха представени етапите на изпълнение на проекта, ползите и предимствата на инвестицията, реализирана със средства от ЕФРР, както за град Наводари, така и за град Силистра.

Основна цел на проекта е подобряване на връзката между третостепенни възли чрез реконструкция на пътища и въвеждане на екологично чист транспорт в трансграничния район Силистра-Наводари, включваща изграждане на: велосипедни алеи, велостоянки за стандартни и електрически велосипеди и соларен паркинг в град Силистра, изграждане на 36 автобусни и велосипедни станции в град Наводари.

Проект "Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра" е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния - България.

Публикувано на: 14 февруари 2023 г. / Печат