Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


Със Заповед на Кмета № ЗК-197/ 07.02.2023 г. СЕ ЗАБРАНЯВА временно движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобили със специален режим на движение, на 18.02.2023 г. /събота/ от 10:30 до 12:00 часа, по следните улици на територията на гр. Силистра:
около паметника на Васил Левски по улица "София" и улица "Отец Паисий"
След преминаване на участниците, улиците да бъдат освобождавани поетапно за движение от органите на МВР - Силистра, без да се изчаква указания в настоящата заповед срок за забрана на движението

Публикувано на: 15 февруари 2023 г. / Печат