Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Община Силистра ЕИК: 000565537, с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ №33 е администратор / обработващ лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

1. Какви лични данни събираме?

Община Силистра обработва личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте или получаваме от други източници. Ние обработваме следните категории лични данни, които се отнасят до Вас:

2. Защо са ни необходими?

Обработваме Вашите лични данни за следните целите на административните услуги, които предлагаме на гражданите, а именно:

3. На какво основание обработваме личните Ви данни?

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:

Когато обработваме личните Ви данни на основание легитимни интереси на общината, тези интереси са свързани с:

4. Какво правим със събраните лични данни?

Вашите лични данни се обработват в Община Силистра, намиращ се в България.

Община Силистра обработва личните Ви данни с автоматични (изцяло или частично) и с неавтоматични средства, както следва:

Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Община Силистра предоставя Ваши лични данни на държавни институции като НАП, ГРАО, СЪД, МВР, ДАНС и други. Трети лица няма да имат достъп до вашите данни, освен ако това не е предвидено в приложимото законодателство на Република България.

5. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме данните Ви за срока на продължителност на съответния договор за услуги. След това личните Ви данни ще бъдат унищожени.

Ако желаете повече информация относно правилата за запазване на личните данни, моля поискайте достъп до нашата процедура за запазване на данните.

6. Какви са вашите права?

Можете да попълните съответната обновена "Заявка за достъп до данни", за да Ви предоставим детайлна информация за всички данни, които обработваме.

В случай, че искате да подадете оплакване от това как сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се със Служителят по защита на лични данни на Община Силистра посредством телефон : +35986816279, електронна поща dpo@silistra.bg, или на адрес България, гр. Силистра 7500, ул. „Симеон Велики“ №33.

Служителят по защита на личните данни ще разгледа Вашето запитване/оплакване и в рамките на 30 дни ще получите отговор.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба до тях (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6).