Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Археологически музей


Археологически музей

Град Силистра е един от първите градове в България, в който се слага началото на музейното дело. На 18 ноември 1898 г. с Протокол №9 на Учителския съвет при Педагогическото училище се взема решение за създаване на музей. На 11 януари 1899 г. е утвърден Уставът му от тогавашния министър на Народното просвещение Иван Вазов, като по този начин музеят е узаконен.

След окупацията на Южна Добруджа от Румъния през 1913 г. силистренската музейна сбирка е прехвърлена в България и експонатите й попадат в Софийския археологически музей и в Русенския окръжен музей. По време на румънската окупация в Силистра има уредени две музейни сбирки, чиито експонати след оттеглянето на румънските власти през 1940 г. са отнесени в Румъния. Но идеята за музей отново се реализира и на 19 октомври 1941 г. в града се основава Историко-етнографско дружество, което през 1943 г. преминава към читалище “Доростол”. В приетия нов устав са посочени основните цели и задачи на бъдещия музей.

В гр. Силистра през м. октомври 1942 г. е открита световноизвестната римска гробница със стенописи от ІV в. На 27 август 1947 г. е учреден музеен комитет, чиято цел е да се обединят всички музейни сбирки в един музей, а през 1953 г. музеят е обявен за професионален културен институт и преминава на пряко подчинение на Околийски народен съвет – Силистра. Първият щатен директор е Цветана Друмева. Първата постоянна музейна експозиция на тема “Каменно-медната епоха и родовото общество” е открита на 5 май 1954 г.

Музейният фонд е обогатен с ценни находки: шлем-маска от І в., скулптура на жена “Подитиция” и слънчев часовник. Тези експонати са включени в Националния музеен фонд на България.

През 1967 г. е открит Етнографският музей, а в реставрираната турска крепост “Меджиди табия” са подредени експонати на отделите “Археология” и “Национално-освободителни борби”. През 1968 г. музеят се обогатява с още една уникална находка – римска колесница и саркофаг, в който са положени два богато украсени меча, златен пръстен и монета на император Проб (276-282). От 1968 г. музеят започва спасителни археологически проучвания проучвания на античния Дуросторум и средновековния Дръстър.

От 1976 г. с министерско постановление е обявен Археологически резерват “Дуросторум – Дръстър – Силистра”, чиито граници днес заемат 90% процента от територията на град Силистра. През следващите десетилетия музеят изгражда нови експозиции и обогатява фондовете си. Продължават проучванията на средновековния Дръстър. Основният фонд включва над 42 000 инвентарни единици.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Музеят няма специално обособено място за паркиране, но в близост до него има места за паркиране. Не е достъпен за хора с увреждания. Снимането е разрешено само срещу заплащане без светкавица, а в съкровищницата е тотално забранено. Изнасят се беседи на английски и френски език. Допускат се максимум 40 души на беседа.

Работно време

Входни такси

Контакти