Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Крепостта "Дръстър" (Дуросторум)


Крепостта "Дръстър" (Дуросторум)

Ако следваме писмените източници (по-специално Procopius Caesarius), цитаделата на Доростол-Дръстър не само е построена, но и е проектирана от император Юстиниан Велики в началото на VI в., а този архитектурен укрепващ шедьовър е създаден в двореца му съвместно с един от най-висшите му служители - Теодор.

Дръстър е средновековното име на сегашния град Силистра. Градът възниква на основите на древния град Дуросторум. В ранновизантийското укрепление Дуросторум се превръща в центъра на средновековния град Дръстар. След покръстването на българите, то става седалище на Българската православна църква, а по време на Второто българско царство е столичен център. Градът има две крепостни стени - Северна и Южна.

Крепостта е била център на древния град Дуросторум, средновековния Дръстър. След покръстването на българите става седалище на Българската православна църква, а по време на Второто българско царство е градски център. Крепостта е била цитаделата - своеобразен военно-стратегически център на древния град Дуросторум, средновековния Дръстър и късно средновековната Силистра между IV и началото на XIX век.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ
Намира се на открито и е със свободен режим на посещение.