Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

хмелницки украйна Хмелницки, Украйна
Установени са традиционни връзки в областта на икономика, туризъм, култура, образование.


лесковац сърбия Лесковац, Сърбия
Подписана е Декларация за побратимяване на 07.07.2003 г. в областта на: икономика, култура, образование, спорт, младежки дейности, здравеопазване, наука и техника, НПО.


кълъраш румъния Кълъраш, Румъния
Установени са традиционни връзки в областите: икономика, туризъм, култура, образование, екология.


кикинда сърбия Кикинда, Сърбия
Подписана е Декларация за побратимяване на 10.07.2003 г.


люлебургаз турция Люлебургаз, Турция
Подписан е Договор за побратимяване на 11.12.2002 г.


ржев русия Ржев, Русия
Споразумение за сътрудничество е подписано на 09.10.2002 г. в областта на икономика, образование, култура, спорт, здравеопазване и социална политика, екология, транспорт, местна администрация.


слобозия румъния Слобозия, Румъния
Споразумение за учредяване на Еврорегион "Дунав Изток" е подписано на 15.11.2001 г. Сътрудничеството в областта на икономическо развитие, култура и спорт.


дунауйварош унгария Дунауйварош, Унгария
Дунауйварош е голям индустриален, икономически и културен център, разположен на 70 км. южно от Будапеща, по поречието на река Дунав. Населението наброява повече от 56 хил. жители. В града са развити основно металургична, текстилна и хартиена промишленост, има 4 големи строителни компании и предприятие за железобетонни конструкции. Дунауйварош е известен като спортната столица на Унгария. Подписано е споразумение за сътрудничество на 08.03.2005 г. в областта на местното самоуправление, икономика и търговия, образование, култура, здравеопазване и съвместни проекти.


промисао бразилия Промисао, Бразилия
Подписана е Декларация за сътрудничество на 21.01.2006 г. в областта на младежки дейности и спорт, бизнес и търговия, култура и туризъм.


кетъринг сащ Кетъринг, САЩ
Подписан е Меморандум за техническо сътрудничество през юли 2000 г. в областта на икономическо развитие, парково развитие, образование и култура.


велес македония Велес, Македония
Проведени са разговори, посещения.


сакурагава япония Сакурагава, Япония
На 14 септември 2016 г. в Силистра по време на Тържествената сесия на Общински съвет - Силистра на празника на града - Кръстовден, д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра и кметът на Сакурагава - префектура Ибараки - Япония, подписаха споразумение за сътрудничество в области от взаимен интерес. Осъществени са няколко визити и са сключени търговски договори.