Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява относно: Със заповед № ОХ- 320/03.04.2017 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 43 вакантни длъжности за войници в гарнизон Сливен.


О Б Я В А

 Със заповед № ОХ- 320/03.04.2017 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 43 вакантни длъжности за войници в гарнизон Сливен.

 Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба).

 Срок за подаване на документите 30.06.2017г.

 

 За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

Публикувано на: 12 май 2017 г. / Печат