Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - 35 вакантни длъжности за oфицери и 9 за сержанти от Военномедицинска академия


О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 772/14.08.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 35 вакантни длъжности за oфицери и 9 за сержанти от Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица,завършили граждански висши училища в страната и чужбина.

Основни изисквания:

  • за офицери-магистър-лекар.
  • за сержанти-,,професионален бакалавър по...".
  • на възраст до 40 г. за длъжности за офицери и 33 г. за длъжности за сержанти.
  • физически здрави, неосъждани.
  • сихологически пригодни.

 Срок за подаване на документите 29.09.2017г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините

Публикувано на: 23 август 2017 г. / Печат