Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - 5 вакантни длъжности за матроси във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"


О Б Я В А

Със заповед № ОХ - 1273 /14.12.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 5 вакантни длъжности за матроси във ВВМУ "Н.Й.Вапцаров".

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани ,да нямат друго гражданство ,психологично пригодни,

на възраст до 28 г. (41г. за освободени от военна служба).

Срок за подаване на документите 28.02.2018г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

Публикувано на: 18 декември 2017 г. / Печат