Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка, могат да преминат курс


О Б Я В А

Българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка, могат да преминат курс,организиран от Министерството на отбранатавъв военно формирование 22160 - Плевен.

Курсовете са организирани в следните периоди:

  1. Първи период от 12.03.2018 г. до 05.04.2018 г.;
  2. Втори период от 01.10.2018 г. до 26.10.2018 г.;

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

Публикувано на: 17 януари 2018 г. / Печат