Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - 5 вакантни длъжности за oфицери, 3 за сержанти и 2 за войници


О Б Я В А

Със заповед № ОХ-910/09.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 5 вакантни длъжности за oфицери,3 за сержанти и 2 за войници във военните формирования от състава на ВВС, които следва да се заемат от лица изпълнявали кадрова военна служба

Срок за подаване на документите 28.12.2018г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините

Публикувано на: 27 ноември 2018 г. / Печат