Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - 1 вакантна длъжност за oфицер


О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 895/02.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена 1 вакантна длъжност за oфицер във Военно-топографската служба за приемане на военна служба на лицe ,завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина

Основни изисквания -- ОКС бакалавър по специалност Геодезия или Маркшайдерство и геодезия, ,физически здрави, неосъждани, да не са по-възрастни от 40 години, да са годни за военна служба ,да са психологично пригодни,да не са освобождавани от военна служба поради наложено наказание "уволнение",да покриват нормативите за физическа годност, да нямат друго гражданство.

 Срок за подаване на документите 28.12.2018г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините

Публикувано на: 27 ноември 2018 г. / Печат