Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - 1 вакантна длъжност за oфицер


О Б Я В А

Със заповед № ОХ-871/25.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лицe ,завършило гражданско висше училище в страната и чужбина.

Основни изисквания - ОКС ,,бакалавър" по специалност от професионално направление,,Спорт" от област на висше образование ,,Здравеопазване и спорт" професионална квалификация ,,Треньор по ски алпийски дисциплини", физически здрави, неосъждани , годни за военна служба, да не са освобождавани от военна служба поради наложено наказание ,,уволнение",да не са по-възрастни от 40 г,а лицата по чл.141 ал.6 от ЗОВСРБ-50 г.

Срок за подаване на документите 14.12.2018г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините

Публикувано на: 27 ноември 2018 г. / Печат