Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - 1 вакантнa длъжност за "асистент"


О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 918/13.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявена 1 вакантнa длъжност за "асистент" в НВУ "Васил Левски" за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

Основни изисквания: - да притежават образователно- квалификационна степен не по-ниска от "магистър";-да владеят английски или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2 на NATO STANAG 6001;-да са заемали академична длъжност "асистент" или "главен асистент" или да са придобили образователна и научна степен "доктор".

Срок за подаване на документите 17.12.2018г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините

Публикувано на: 27 ноември 2018 г. / Печат