Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - 100 вакантни длъжности за матроси във ВМС


О Б Я В А

Със заповед №ОХ-253 / 11.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 100 вакантни длъжности за матроси във ВМС .

Основни изисквания - средно образование или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват ,да са годни за военна служба, физически здрави, психологично пригодни, неосъждани, да нямат друго гражданство,да покриват нормативите за физическа годност, на възраст до 28 г. (41 г. за освободени от кадрова военна служба).

Срок за подаване на документите 25.04.2019 г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

Публикувано на: 25 март 2019 г. / Печат