Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - 42 вакантни длъжности за войници в 68-ма бригада "Специални сили" в гарнизон Пловдив


О Б Я В А

Със заповед №ОХ-307 / 27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 42 вакантни длъжности за войници в 68-ма бригада ,,Специални сили" в гарнизон Пловдив.

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41 г. за освободени от кадрова военна служба), да покриват нормативите за физическа годност, да са психологично пригодни.

Срок за подаване на документите 18.06.2019 г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

Публикувано на: 12 април 2019 г. / Печат