Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността "Директор" на Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс /ЦПЛР - ОДК/, гр. Силистра


ОБЩИНА СИЛИСТРА

СЪОБЩЕНИЕ

Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността "Директор" на Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс, гр. Силистра

Комисията по допускане на кандидатите до конкурс, определена със Заповед №ЗК-1360 / 15.08.2019 г. на Кмета на община Силистра, реши:

Допуска до конкурс следния  кандидат:

  1. Гинка Вандева

Няма недопуснати кандидати

Посоченият кандидат трябва да се яви на 28.08.2019 г. /сряда/ от 09:00 часа в сградата на отдел "Образование и младежки дейности", находяща се на адрес: гр. Силистра, ул. "Патриарх Дамян" №5, заседателната зала на втори етаж, за провеждане на  следващия етап на конкурса: писмен изпит. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидата, в случай, че той е издържал писмения изпит.

Председател на комисията по допускане до конкурса: Нели Иванова

Публикувано на: 22 август 2019 г. / Печат