Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Финансов отчет за 2021 година


Месечен отчет за месец Януари

Месечен отчет за месец Февруари

Месечен отчет за месец Март

Тримесечни отчети към 31 март 2021 г. и отчет за капиталовите разходи

Месечен отчет за месец Април

Касови отчети и отчет за капиталовите разходи към 31.05.2021 г.

Месечни касови отчети и отчет за капиталовите разходи за месец юни 2021

Тримесечни касови отчети, баланс и отчет за капиталовите разходи към 30.06.2021 г.

Месечни касови отчети и отчет за капиталовите разходи към 31.07.2021 г.

Месечни касови отчети и отчет за капиталовите разходи към 31.08.2021

Тримесечни касови отчети и оборотна ведомост към 30.09.2021 г.

Касови отчети и месечен отчет за капиталовите разходи към 30.10.2021 г.

Месечни касови отчети и отчет на капиталовите разходи за м.11.2021г.

Касови отчети за м.12.2021г.

Годишен финансов отчет за 2021г.

Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирани ГФО на Община Силистра за 2021

Публикувано на: 26 февруари 2021 г. / Печат