Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1766 / 12.11.2018 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-1766 от 12.11.2018 г.

На основание чл. 44., ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 5 и чл. 23 от Закона за пътищата, във връзка със чл. 26, ал. 1, т. 3 от Наредбата за организация на движението на територията на община Силистра, и във връзка със създаване на предпоставки за възникване на пътно-транспортни произшествия на територията на "Централен градски пазар - Силистра",

НАРЕЖДАМ

Считано от 19.11.2018 г. /понеделник/, ДА СЕ ЗАТВОРИ ЗА ДВИЖЕНИЕ и да се ограничи достъпа до моторни превозни средства на територията на "Централен градски пазар - Силистра".
Заповедта е със срок "постоянен" до второ нареждане.
Територията на ЦГП - Силистра да се огради и обезопаси при спазване на нормативните изисквания за този род дейности.

Забранява се навлизането на пътни превозни средства в горецитирания участък, като не допуска преминаване по алеите, не се допуска паркиране и продължителен престой, който да създава предпоставки за възникване на опасност от пътно-транспортни произшествия на територията на пазара.
Заповедта НЕ важи за автомобили със специален режим на движение.
Настоящата заповед да се връчи на РУ "Полиция" - Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол и изпълнение на същата възлагам на Началник - отдел "Инспектора" при община Силистра.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 13 ноември 2018 г. / Печат