Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-856 / 14.05.2019 г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-856

гр.Силистра 14.05.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с произвеждане на избори членове на Европейския парламент за Р. България на 26.05.2019 г., съгласно Изборния кодекс

НАРЕЖДАМ:

1. На 25.05.2019 година да се затвори движението на МПС на отсечката от ул."Драгоман" по ул."Москва" и ул."Гено Чолаков" до пресечката с ул."Патриарх Дамян". От ул."Патриарх Дамян" по ул."Кап.Мамарчев" и по ул."Дочо Михайлов" до сградата на общинска администрация Силистра, за времето от 12.45 часа на 25.05.2019 г. до 20.00 часа на 25.05.2019 г., като за целта да се поставят съответните знаци, забраняващи преминаването по съответните улици.

2. На 26.05.2019 г. от 19.00 часа до 06.00 часа на 27.05.2019 г. да се затвори ул."Добруджа" към ул. "д-р Петър Берон" по ул."Цар Шишман" от отсечката на ул."Ген.Скобелев" по ул."Патриарх Дамян". От ул."Патриарх Дамян" по ул."Кап.Мамарчев" и по ул."Дочо Михайлов. От пешеходната пътека пред аптека "Марешки" по ул."Симеон Велики" по ул. "Добруджа" от ОББ до отсечката към ул. "Добрич". По ул. "д-р Петър Вичев" до отсечката към ул. "Ал.Стамболийски", отсечката от ул."Драгоман" по ул."Москва" и ул."Гено Чолаков" до сградата на общинска администрация Силистра, като за целта да се поставят съответните знаци, забраняващи преминаването по съответните улици.

По посочените маршрути, часове и дати ще се движат само служебно ангажираните МПС на Община Силистра, общините Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Тутракан, Ситово и МПС на ОД на МВР Силистра, РПУ Тутракан, РПУ Дулово.

3. Забранява се движението на по горепосочените маршрути, часове и дати на всички МПС /лични и служебни/, които не са ангажирани с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент за Р.България на 26.05.2019 г.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на РИК - Силистра, ОД на МВР - Силистра, Кметовете на общините Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан, Медиите за осведомяване на гражданите, Пътно поддържане - ООД" село Калипетрово.

Контролът по изпълнението на Заповедта, възлагам на Ростислав Павлов - Секретар на Община Силистра.

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 14 май 2019 г. / Печат