Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-464 / 13.03.2020 г.


Заповедта е издадена преди въвеждането на извънредно положение в Р. България.
Очакваме решенията на Националния кризисен щаб, след което ще бъдат дадени допълнителни указания!!!

 

ЗАПОВЕД
№ ЗК -
464/13.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, касаеща ситуацията с COVID - 19,

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Силистра:

  1. В организираните колективи (училища, детски градини, ясли, социални услуги, администрации, ведомства и други) се провеждат засилени противоепидемични мерки, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена и не се допускат лица с прояви на остри заразни заболявания.
  2. Провеждането на културно - развлекателни, образователни и научни мероприятия на закрито да се ограничи до присъствието на 250 души, като се осигури минимално разстояние от 1 метър между присъстващите. В кина, театри и други публични места присъстващите да бъдат поставени през едно свободно седящо място. Да се извършва дезинфекция на помещенията след всяка прожекция или представление.
  3. Провеждането на спортни мероприятия на закрито и открито да се ограничи до присъствието на 250 души, като се осигури минимално разстояние 1 (един) метър между присъстващите или присъстващите да бъдат поставени през едно свободно седящо място. Да се дезинфектират местата за провеждане на спортни мероприятия на закрито преди и след мероприятието. При международни спортни мероприятия, участниците от страни определени като рискови, да са преминали

14 - дневна изолация на територията на Република България.

Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение и да се огласи публично.

 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Секретаря на Община Силистра.

Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 13 март 2020 г. / Печат