Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Програма за намаляване на емисиите и достигане определените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в района на град Силистра