Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПОКАНА


Община Силистра организира Обществено обсъждане на Проект за обект: " Общ устройствен план на Община Силистра- частично изменение", съгласно чл.127, ал.1 от ЗУТ. Общественото обсъждане ще се проведе на 26 март 2021г, от 10.00ч., в онлайн среда. Поканват се всички общински съветници, браншови организации, заинтересовани страни и граждани да вземат участие.

Допълнително ще се предостави информация за платформата и начина на регистрация за участие в обсъждането.

Преди това, можете да се запознаете с документите по Проекта на сайта на Община Силистра.

*Поканата е публикувана на сайта на Община Силистра, на фейсбук страницата на Община Силистра, в местен и национален вестник.

Публикувано на: 22 февруари 2021 г. / Печат