Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Декларации и регистър на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)


Име Длъжност Вх.№ / дата Вид декларация
Адрияна Табакова Главен експерт "ОКСД" ДЯ-059/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Албена Вълкова Директор на ДПЛФУ, с. Айдемир ДЯ-217/ 08.06.2018 г.
ДЯ-218/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Александър Курдоманов Инспектор ДЯ-223/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Александър Спасов Управител, соц. работник ДСП, Управител на ЦВН ДЯ-236/ 20.06.2018 г.
ДЯ-237/ 20.06.2018 г.
ДЯ-238/ 20.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 1
Ангел Желев Кметски наместник с. Полк. Ламбриново ДЯ-087/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ангелина Радева Младши специалист в с. Поп Кралево и с. Главан ДЯ-186/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Анелия Василева Началник-отдел "СК" и Главен счетоводител ДЯ-015/ 29.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Антонина Огнева Главен експерт "АТОКН" ДЯ-234/ 19.06.2018 г.
ДЯ-235/ 20.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Атанас Атанасов Младши експерт "ОЯС" ДЯ-205/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Атанаска Атанасова Главен експерт "ССППО" ДЯ-093/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Бисер Василев Главен експерт "ЕМС" ДЯ-241/ 24.07.2018 г.
ДЯ-249/ 07.08.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Боряна Петрова Главен експерт "Търгове и конкурси по ЗОС" ДЯ-032/01.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Валентина Иванова Старши счетоводител ДЯ-112/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Валери Великов Началник-отдел "Инспекторат" ДЯ-050/05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Валери Георгиев Главен специалист "ЕС" ДЯ-208/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Валерий Маринов Главен експерт "ВиК" ДЯ-188/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Валерий Недев Старши юрисконсулт ДЯ-209/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Валерий Стоянов Старши експерт ДЯ-064/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Валя Костова Старши експерт "АТОН" ДЯ-038/04.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ванушка Попова Главен вътрешен одитор ДЯ-085/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ваня Христова Главен счетоводител, БС "Култура" ДЯ-076/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Велислава Илиева Младши експерт "АО и ВМ" ДЯ-195/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Венета Михайлова Главен експерт "УРОЖФ" ДЯ-207/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Венцислав Атанасов Младши експерт "ГРАО", с. Йорданово ДЯ-136/ 07.06.2018 г.
ДЯ-239/ 20.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 4
Вероника Филипова Младши експерт "БКР" ДЯ-242/ 24.07.2018 г.
ДЯ-245/ 30.07.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Весела Тодорова Началник-отдел "ИОС" ДЯ-124/07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Веселин Георгиев Главен експерт "ИС и КТ" ДЯ-141/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Веселин Русев Главен специалист "ГК" ДЯ-229/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Веселина Курдоманова-Шикова Главен специалист "ГРАО" ДЯ-166/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Веска Вълчева Ръководител "Детски ясли и ДДЗ" ДЯ-095/ 06.06.2018 г.
ДЯ-096/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Виктор Райчев Счетоводител ДЯ-020/31.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Виктория Илиева Специалист "Бюджет" ДЯ-005/05.04.2018 г.
ДЯ-215/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Вилияна Неделчева Младши експерт "ПВО" ДЯ-135/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Вилияна Нончева Старши специалист "АО" ДЯ-240/ 09.07.2018 г.
ДЯ-243/ 25.07.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Виолета Динкова Главен експерт "ПНО" ДЯ-258/ 17.10.2018 г.
ДЯ-257/ 17.10.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Виолета Енчева Главен специалист "ГРАО" ДЯ-172/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Вирджиния Маринова Инспектор ДЯ-224/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Воля Краева Главен специалист "ЛТ и ЧД" ДЯ-125/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Галена Димова Младши експерт "ГРАО" ДЯ-179/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Галин Великов Младши експерт "СПОКПД" ДЯ-118/07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Галина Друмева Главен експерт "ИУ" ДЯ-228/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Галина Еленчева Главен инспектор "МДТ" ДЯ-028/ 01.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Галина Иванова Инспектор ДЯ-157/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Галина Маринова Младши експерт "КОТСЗП" ДЯ-001/05.04.2018 г.
ДЯ-049/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Галина Монева Младши специалист "ПИЦ" ДЯ-165/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Галя Горанова Началник-отдел "ОЗСПС" ДЯ-191/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Георги Кирилов Специалист "Охрана и ОГФ" ДЯ-034/ 01.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Георги Колев Кметски наместник с. Казимир ДЯ-196/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Гергана Георгиева Специалист "ИППР" ДЯ-274/ 08.01.2019 г.
ДЯ-276/ 17.01.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Гергана Илиева Счетоводител ДЯ-109/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Гергана Лазарова Управител на ЦНСТПЛПР и ЦНСТПЛУИ ДЯ-184/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Гергана Тодорова Главен експерт "ОП" ДЯ-187/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Господинка Николова Главен специалист "ГРАО", с. Бабук ДЯ-167/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Грета Георгиева Младши експерт "ГРАО" ДЯ-212/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Грета Йорданова Младши експерт "ОР на ОбС" ДЯ-183/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Григор Григоров Инспектор ДЯ-150/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Дамян Славов Управител на ветеринарно медицинско заведение ДЯ-115/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Даниела Йорданова Главен експерт "ОР на ОбС" ДЯ-149/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Даниела Недялкова Директор РБ "П. Павлович" ДЯ-072/ 06.06.2018 г.
ДЯ-073/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Дарин Люцканов Старши инспектор ДЯ-029/ 01.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Дарина Михайлова Младши специалист "РИЦ и ПУ" ДЯ-160/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Даринка Петкова Касиер, дейност Култура ДЯ-075/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Денка Михайлова Заместник-кмет "Хуманитарни дейности" ДЯ-271/ 04.12.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
Десислава Георгиева Директор ОП "Общински пазари и паркинги" ДЯ-116/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Диан Димитров Младши експерт "ИНП" ДЯ-008/22.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Диана Недялкова Младши експерт "БКР" ДЯ-171/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Димитричка Иванова Началник-отдел "ГРАО" ДЯ-197/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Димитър Джамбазов Главен художествен ръководител ДЯ-213/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Драгомира Златева-Аджемова Главен експерт "ТДОПСС" ДЯ-138/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Драгостина Друмева Счетоводител ДЯ-061/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Екатерина Тодорова Главен експерт "ПФК" ДЯ-082/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Елена Илиева Директор на ПМ - Резерват "Сребърна" ДЯ-139/ 07.06.2018 г.
ДЯ-263/ 23.10.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Елеонора Тодорова Ръководител звено "Вътрешен одит" ДЯ-084/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Елина Тончева Младши експерт "ФСПУО" ДЯ-078/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Емилия Белева Старши инспектор "ПВ" ДЯ-039/ 04.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Енчо Христов Главен експерт "ИСКТ" ДЯ-052/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Желязко Димитров Началник-отдел "АИО и УС" ДЯ-161/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Женя Димитрова Главен експерт "ОП" ДЯ-099/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Жоро Иванов Младши специалист "РИЦ и ПУ" ДЯ-204/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Жулиета Василева Старши специалист "МДТ" ДЯ-283/ 21.02.2019 г.
ДЯ-284/ 14.03.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Златина Перчемлиева Управител, психолог към ЦНСТДМУ ДЯ-152/ 07.06.2018 г.
ДЯ-153/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Зорница Димитрова Старши специалист "АО" ДЯ-074/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Зюмбюл Исмаилова Специалист "ГРАО", с. Йорданово ДЯ-129/07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивайло Атанасов Младши специалист "АО" ДЯ-003/05.04.2018 г.
ДЯ-079/06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Иван Иванов Кметски наместник с. Поп Кралево ДЯ-214/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Иван Неделчев Главен експерт "МИ" ДЯ-126/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Иван Савов Кметски наместник с. Сърпово ДЯ-100/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Иванка Василева Инспектор ДЯ-056/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Иванка Илиева Директор на ДЦДМУ и ДЦСХ ДЯ-142/ 07.06.2018 г.
ДЯ-143/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Иванка Милушева Младши експерт "Архив" ДЯ-201/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Иванка Пенчева Старши счетоводител ДЯ-111/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивелин Иванов Кметски наместник с. Главан ДЯ-092/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивелин Чолаков Главен експерт "ТД и РР" ДЯ-097/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивелина Иванова Специалист "АТО" ДЯ-278/ 04.02.2019 г.
ДЯ-280/ 06.02.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивелина Тодорова Младши експерт "ТККТУ" ДЯ-062/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивена Великова Младши специалист "ПИЦ" ДЯ-110/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Илияна Пейчева Старши експерт "ВОМ" ДЯ-083/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Илка Караколева Главен експерт "Секретар на ОСНВ" ДЯ-134/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
инж. Севдалин Стоянов Главен експерт "РЗС" ДЯ-048/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ирена Маркова Редактор Радиоцентър - Силистра ДЯ-068/ 05.06.2018 г.
ДЯ-069/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Ирина Николова Главен експерт "ОП" ДЯ-130/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ирина Ташкова Старши специалист "АО на ОА" ДЯ-016/30.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ирина Тодорова Главен експерт ДЯ-363/ 07.05.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Искрен Младенов Директор на Дом за СХОЛ ДЯ-169/ 08.06.2018 г.
ДЯ-170/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Йордан Георгиев Музикален ръководител и АО към ДО ДЯ-155/ 08.06.2018 г.
ДЯ-156/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Йордан Колев Директор Художествена галерия - Силистра ДЯ-158/ 08.06.2018 г.
ДЯ-159/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Йорданка Владимирова Директор Дирекция "Икономика" ДЯ-122/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Калоян Петков Главен експерт "СД" ДЯ-044/ 04.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Катрин Радева Специалист "ГРАО" ДЯ-273/ 12.12.2018 г.
ДЯ-275/ 08.01.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Катя Кръстева Специалист "Бюджет", с. Ценович ДЯ-285/ 18.03.2019 г.
ДЯ-286/ 20.03.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Катя Минчева Мласши експерт "Архив" ДЯ-251/ 10.09.2018 г.
ДЯ-252/ 11.09.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Кера Георгиева Главен експерт ДЯ-107/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Константина Йорданова Главен юрисконсулт ДЯ-098/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Красен Костадинов Началник-отдел "МДТ" ДЯ-018/30.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Красимира Георгиева Младши експерт "Архив" ДЯ-006/19.04.2018 г.
ДЯ-194/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Красимира Савова Старши специалист "МДТ" ДЯ-211/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Кремена Енчева Младши експерт "ГРАО", с. Сребърна ДЯ-123/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Кремена Неделчева Началник-отдел "ОС" ДЯ-042/ 04.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Кремена Христова Старши експерт "АУРРСД" ДЯ-131/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Куна Иванова Главен специалист "ПВЗ" ДЯ-133/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Лилия Траянова Старши експерт "ЕПП" ДЯ-063/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Лилияна Панева Младши експерт "ГРАО", с. Срацимир ДЯ-203/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Любомир Беневски Съдържател на ОПБЖ ДЯ-088/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Магдалена Иванова Счетоводител ДЯ-127/07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мадлена Станева Главен експерт "ОМП" ДЯ-089/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Маргарита Колева Младши експерт "АТОН" ДЯ-177/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Маргарита Минчева Главен специалист ДЯ-055/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мариана Банчева Младши експерт "АО" ДЯ-140/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мариана Кескинова Старши специалист "МДТ" ДЯ-070/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мариана Станчева Началник-отдел "ТСУКС" ДЯ-031/ 01.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Марин Неделчев Главен архитект ДЯ-009/23.05.2018 г.
ДЯ-259/ 18.10.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 1
Марина Иванова Старши експерт "ОКО и УП" ДЯ-108/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Маринка Тодорова Кметски наместник с. Богорово ДЯ-182/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мария Желева Кметски наместник с. Българка ДЯ-232/ 11.06.2018 г.
ДЯ-233/ 11.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Мария Неделчева Инспектор ДЯ-296/ 29.11.2018 г.
ДЯ-268/ 20.11.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Мария Савова Счетоводител ДЯ-120/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мария Харизанова Главен експерт "Секретар на МКБППМН и БАМХ" ДЯ-019/31.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мартина Янакиева Специалист "АО" ДЯ-175/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Милен Милушев Завеждащ редакция Радиоцентър - Силистра ДЯ-066/ 05.06.2018 г.
ДЯ-065/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Милен Неделчев Старши инспектор ДЯ-104/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Милена Златева Младши специалист "РИЦ и ПУ" ДЯ-192/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Милена Нончева Специалист "АТОН" ДЯ-282/ 13.02.2019 г.
ДЯ-277/ 18.01.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мирослав Иванов Ръководител на ЦНСТДБУ, Управител на ЦНСТДМУ ДЯ-247/ 01.08.2018 г.
ДЯ-248/ 01.08.2018 г.
ДЯ-154/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мирослав Калинов Директор Дирекция "Финанси" ДЯ-216/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мирослав Орлоев Старши експерт "АГОКН" ДЯ-279/ 05.02.2019 г.
ДЯ-281/ 13.02.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мирослава Димитрова Младши експерт "ГРАО", с. Проф. Иширково ДЯ-047/04.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мирослава Йоргова Старши експерт "ИПРСО" ДЯ-230/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мирослава Моллова - Димова Главен експерт "СИРЛНП" ДЯ-080/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Михаела Димитрова Младши специалист "РПЦ и ПУ" ДЯ-036/ 01.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мюбеджан Неджми Старши експерт "ИУ по ОС" ДЯ-043/ 04.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Надежда Петрова Младши експерт "ИП" ДЯ-225/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Надка Костадинова Младши експерт "ГРАО" ДЯ-037/ 01.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Надка Маринова Старши счетоводител ДЯ-128/07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Наталия Димитрова Младши експерт "Архив" ДЯ-168/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Невин Еюб Старши инспектор "МДТ" ДЯ-045/ 04.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Невяна Георгиева Старши инспектор "МДТ" ДЯ-035/ 01.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Нели Иванова Началник-отдел "ОМД" ДЯ-151/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Нели Калушева Главен специалист "ИППРА" ДЯ-017/30.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Нели Павлова Младши експерт "АТОН" ДЯ-288/ 02.04.2019 г.
ДЯ-298/ 18.04.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Николай Колев Инспектор ДЯ-222/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Николай Николов Директор Дирекция "Правна" ДЯ-040/ 04.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Николай Николов Главен инспектор "ВВК" ДЯ-105/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Николай Тодоров Директор на РИМ - Силистра ДЯ-176/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Николета Дечева Старши експерт "ЕПП" ДЯ-227/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Николета Маринова Главен експерт "ЧР" ДЯ-051/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Николета Тодорова Младши експерт "ККПОС" ДЯ-067/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Нина Нарлева Младши експерт "ГРАО" ДЯ-210/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Нора Илиева Главен експерт ДЯ-220/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Нурай Исмаилова Старши специалист "ИОНЧРИЕ" ДЯ-117/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Нуршен Йозен Младши експерт "ЕЧ" ДЯ-270/ 03.12.2018 г.
ДЯ-272/ 05.12.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Павел Павлов Старши експерт "ИУП" ДЯ-173/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Павлин Иванов Директор на ОП "РДБО" ДЯ-221/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Павлина Петрова Главен специалист "ГРАО" ДЯ-046/ 04.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Павлина Петрова-Гецова Началник-отдел "ФБ" ДЯ-106/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Петранка Неделчева Главен специалист "ГРАО", с. Смилец ДЯ-226/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Петър Кинджаков Главен специалист "ОК на ОГ" ДЯ-137/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Петя Върбанова Главен специалист "АТОН" ДЯ-011/25.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Петя Томова Младши експерт "АО и ВМ" ДЯ-293/ 09.04.2019 г.
ДЯ-337/ 24.04.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Пламен Петров Главен специалист "ПИ" ДЯ-030/01.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Пламена Божкова Младши специалист "РПЦ и ПУ" ДЯ-455/ 14.05.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Пламена Стоянова Младши експерт "ЕПП" ДЯ-002/ 05.04.2018 г.
ДЯ-091/06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Радостина Радева Старши експерт "ЕПП" ДЯ-114/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ренета Андреева Младши експерт "ГРАО" ДЯ-164/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Розалина Иванова Главен експерт "ИП" ДЯ-071/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Росица Димова Главен експерт "ОСО" ДЯ-094/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Росица Русева Главен специалист "СФУК и СО" ДЯ-113/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Росица Тодорова Главен експерт "ОП" ДЯ-025/31.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ростислав Павлов Секретар ДЯ-057/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Румен Панев Младши инспектор "ВВК" ДЯ-199/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Румяна Димитрова Младши специалист "ПИЦ" ДЯ-174/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Румяна Петрушева Главен експерт "ТРЗ" ДЯ-081/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Румянка Кюмюрджиева Главен специалист "ИППР" ДЯ-014/29.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Савина Стоичкова Младши експерт "АО" ДЯ-198/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Саша Колева Главен специалист "ГК" ДЯ-077/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Светлана Боева Главен експерт "ПИЦ" ДЯ-180/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Севда Салиибрям Младши експерт "ПОМД" ДЯ-144/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Севян Терзи Специалист "ПУСИТ" ДЯ-185/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Сейдегюл Герджик Главен специалист "ГРАО", с. Брадвари ДЯ-200/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Сибел Ахмед Старши инспектор "ПВ" ДЯ-254/ 18.09.2018 г.
ДЯ-255/ 18.09.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Силвия Неделчева Главен специалист "ПИЦ" ДЯ-193/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Славей Славов Директор на ЦНСТЛПР; ЦНСТВХУИ ДЯ-266/ 08.11.2018 г.
ДЯ-267/ 08.11.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 2
Снежана Недева Старши специалист "МДТ" ДЯ-053/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Станислав Тодоров Главен експерт "ТЗ" ДЯ-178/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Стефка Кънева Главен специалист "АТОН" ДЯ-264/ 26.10.2018 г.
ДЯ-265/ 26.10.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Стефка Маринова Главен специалист "АТОН" ДЯ-022/ 31.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Стилиян Стойчев Управител на ЦНСТДБУ ДЯ-162/ 08.06.2018 г.
ДЯ-163/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Стоян Милушев Директор на ОП "Дръстър" ДЯ-086/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Татяна Александрова Главен специалист "ИУ и УТ" ДЯ-119/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Татяна Караколева Главен специалист ДЯ-145/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Татяна Стоянова Началник-отдел "ЕПП" ДЯ-058/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Теодор Белев Директор на ОП "Обреди" ДЯ-132/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Теодор Великов Главен експерт "ЕООС" ДЯ-202/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Теодора Атанасова Младши експерт "Екология и чистота" ДЯ-007/04.05.2018 г.
ДЯ-010/ 25.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Теодора Гаврилова Счетоводител ДЯ-012/ 29.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Теодора Йорданова Старши експерт "ИУП" ДЯ-231/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Тодорка Михайлова Главен специалист "НС" ДЯ-102/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Тюркян Ахмед Старши експерт "УЗЗ" ДЯ-206/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Цветана Колева Директор Дирекция "ХД" ДЯ-027/ 31.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Юлия Василева Началник-отдел "СД" ДЯ-101/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Юлия Савчева Главен специалист "ИВЗ" ДЯ-146/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Юлиян Христов Главен специалист "ПУ и ГЗ" ДЯ-060/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Янка Балушева Главен специалист "ГРАО", с. Проф. Иширково ДЯ-041/ 04.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2

Други дейности по Образование към Община Силистра