gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА "ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" - СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 20 февруари 2023 г.


ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СИЛИСТРА
ОРГАНИЗИРАТ
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА
“ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА” – СИЛИСТРА
През 2023 година конкурсът се посвещава на доброто, състраданието и подадената ръка
Примерни теми:
„Вдъхновени от доброто“
„Подай ръка, аз и ти сме приятели!“
„Доброто няма граници“
„Подай ръка – дари любов!“
І. Цел на конкурса е:
- Провокирани от тежките събития през последните години, било то следствие на болести или природни бедствия, на човешка слабост и грешки, през настоящата година конкурсът се посвещава на доброто, на състраданието, на съпричастността и подадената ръка за помощ.
- Творчеството и вдъхновението ще ни помогнат да се справим с предизвикателствата днес, ще ни накарат да се усмихнем и да мислим позитивно. Традиционно целта на конкурса е да се представи културното богатство на различните етноси в Силистра и региона и да разкрие ролята на изкуството за духовното и личностното израстване на всяко поколение. През 2023 година освен пъстрия свят на етносите, очакваме младите хора да представят и светлите нюанси на човешките взаимоотношения в трудните за всички ни моменти. Независимо от етническа и религиозна принадлежност, както и социален статус, ние сме преди всичко хора, които живеят на едно място, споделят еднакви проблеми и се борят за своето здраве.
- Очакваме чрез изкуство младите хора да изразят своите познания, лично виждане, идеи и разбиране за толерантност, равнопоставеност, човечност, доброта и приятелство, за развитие на чувството за разбирателство, съпричастност, търпимост и уважение.
ІІ. Жанр: рисунка
ІІІ. Условия за участие:
Всяко дете може да представи до два броя рисунки, като се позволява да използват всички видове живописни техники върху картон с размер А3;
- Използваните материали са без ограничение;
- На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:
 трите имена на автора /кой клас е, адрес, училище, телефон за връзка/;
 заглавие на рисунката;
 име на учителя, телефон за контакт и e-mail;
 всяка рисунка да е придружена с текст, който да съдържа кратко
описание на творбата и послание /прикрепени на гърба на рисунката/.
Възрастови групи:
- Първа група – от 1 - 4 клас;
- Втора група – 5 - 8 клас;
- Трета група – 9 - 12 клас.
Краен срок за получаване на творбите:
31 март 2023 г.
Информация за отчитането на конкурса ще бъде публикувана допълнително на сайта на Община Силистра.
Творбите изпращайте или предавайте на адрес:
гр. Силистра – 7500
Община Силистра
ул. Симеон Велики 33, ІІІ етаж, стая 321А или 321
За ученическия конкурс за рисунка, есе и разказ
„Дъга на толерантността”
Телефони за информация: 086/816 258, nu22@abv.bg
Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 рисунки.
Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще излъчи първа, втора и трета награда.
Авторите на отличените рисунки получават грамоти и предметни награди.
Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.
НАРИСУВАЙТЕ ДОБРОТО!
БЪДЕТЕ СЪПРИЧАСТНИ!

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10015
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10015