gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА


Публикувано на 21 февруари 2023 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/2023/21.02.2023-1b36d397d025e13cc5fac5e7a82bba181.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10020